4238

  

Lshus 4238 r ett symmetriskt rulls som anvnds till bastudrr och enklare drrar med draghandtag. Lset har en rullkolv vars utsprng kan justeras med en skruv i stolpen. Av skerhetsskl anvnds rullset alltid tillsammans med ett fr ndamlet definierat slutbleck. Lset levereras med slutbleck 0046.