5921

  

ja selle seniitrakettide kompleksi Osa jaoks kasutatud modifikatsiooni loomisel, tehti uue kompleksi Totka jaoks assii vljattamine samuti BAZ-ile lesandeks. Juhtivateks konstruktoriteks mrati A. I. Kirjukin (assii 5921 osas) ja I. V. Grintenko (assii ja 5921 masinate peamised elemendid htlustati maksimaalsel mral. Uute masinate peamiseks erinevuseks oma eelkijatest sai muudetud ldine seadmestik, sest need olid meldud teistsuguste lahinguseadeldiste kandmiseks assii 5921 mootoriplokk koos lekandessteemiga paigutati mber kere keskossa, kohe juhtkeskuse taha, tagaosas vabaks jnud ruumi aga kasutati kompleksi erivarustuse paigutamiseks.